(0216) 639 01 24 - (0216) 639 01 27 - info@asal.k12.tr
Rehberlikle ilgili formasyonu bilen, etkileyici konuşma ve davranış özelliklerine sahip, zamanını en iyi şekilde kullanan, prensipli, öğrencilerle, onlara eşit davranan ve yüksek motivasyon sağlayan, kendini sürekli yenileyen rehberlik servisimizin sunacağı hizmetler;
  • Mesleki ilgi alanları belirleme envanteri
  • Öğrenme stilleri envanteri
  • Akademik benlik kavramı ölçeği envanteri
  • Kendini değerlendirme envanteri
  • Problem tarama envanteri
  • Başarısızlık nedenleri envanteri
  • Sınav kaygısı envanteri
  • Veli memnuniyet envanteri