(0216) 639 01 24 - (0216) 639 01 27 - info@asal.k12.tr
  • Kurumumuz Eğitimin öğretimden daha önce geldiği düşüncesiyle öğrencilerimize kendilerini özgürce ifade edebilme olanakları sağlamaktadır.
  • Kurumumuz Bireysel gelişim ve kendini keşfetme süreçlerinin öğretimin ilk basamağı olduğuna inanmakta eğitim kurgusunu bu anlayış üzerine bina etmektedir.
  • Kurumumuz kendini tanıyan özgüveni yüksek donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
  • “Her genç farklıdır özeldir “ anlayışıyla hareket eden kurumumuz; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarının ortaya çıkarılması ve o farklılıkların desteklenerek geliştirilmesi için çaba harcamaktadır.