(0216) 639 01 24 - (0216) 639 01 27 - info@asal.k12.tr
Temel lise, 5580 sayılı kanun kapsamında dershanelerin özel okula dönüşüm sürecinde Milli Eğitim Bakanlığınca dershanelere tanınan özel bir statüdür.